adjectives

  1. dderya

    adjectives-adverbs/sıfatlar-zarflar

    bir sıfat bir ismi veya isimleşmiş bir yapıyı nitelemek için kullanılırken, bir belirrteç ise eylemin yapılış tarzını anlatır. -Tim appears to be a slow learner. 'slow' sıfatı 'learner' ismini niteliyor. -Tim seems to be learning slowly. 'slowly' belirteci 'learn' eylemini niteliyor. -What she...
Top Bottom