akdeniz

  1. Test1

    Bölgelerimizin En 'leri

    Türkiye'deki 7 bölgenin her birinin kendine özgü farklılıkları var. Bu farklılıklardan yola çıkılarak her bölgenin kendine özgü olan en'leri listelenmiş. İşte 7 bölgenin bölgesel en'leri... Marmara Bölgesi Türkiye’de; En fazla toplam nüfus, En fazla nüfus yoğunluğu, En fazla şehirleşme...
  2. Suskun

    Akdeniz Bölgesindeki Ovalar

    Akdeniz Bölgesindeki Ovalar Bu bölgedeki ovalar çöküntü alanlarında alüvyonların yığılması ile oluşmuş birikim alanlarıdır. Bu birikim alanlarından en önemlileri Çukurova delta ovası ile Hatay çukurluğundaki Amik ovasıdır. Akdeniz Bölgesi'nin batısında da kıyıda Antalya ovası ile Göller...
Top