akıl

  1. dderya

    Akıl ve Beyin

    Akıl ve beyin birbirinden bağımsız mıdır? Beynin tanımı; kafatasının içindeki, tüm elektrokimyasal nöronsal eylemlerden sorumlu fiziksel yönetim merkezidir. Us ise, inanç veya istek gibi zihinsel öz niteliklerle ilgili görülmüştür. Bazı görüşlere göre akıl beyinden bağımsız bir şekilde vardır...
  2. MustafaCİLASUN

    Heba olan akıl ve irade

    Yar... Gelen vurur, giden vurur Nice sualler şaşkın vaziyette durur Nitelik, erdem ve fazilet insan için bir onur Ne oldum delisi olmak, günü kurtarmak nafile bir gurur Heba olan akıl ve irade yalnızca dünyalık için mi bir hazzı sürur Yaşarken, ruh, kalp, vicdan, akıl ve iradesinden habersizse...
Top Bottom