akım

  1. ZeyNoO

    Akarsuyun Debisini (Akımını) Etkileyen Faktörler

    Akarsuyun Debisini (Akımını) Etkileyen Faktörler 1.) Havzaya düşen yağış miktarı, 2.) Araziyi oluşturan taş ve tabakaların geçirimliliği, 3.) Sıcaklık (Sıcaklığın arttığı dönemlerde buharlaşma artacağından dolayı o dönemde akım düşmesi olur. Ayrıca kış sıcaklıklarının çok düşük olduğu yerlerde...
Top