akıntılar

  1. dderya

    Akıntılar

    Okyanuslarda ve denizlerde dalga ve gel-git gibi periyodik hareketlerden başka, belli bir doğrultuya yönelmiş olan akıntı şeklinde hareketler de vardır. Bunların oluşumuna neden olan başlıca etken rüzgardır. Ayrıca yoğunluk ve seviye farklarından meydana gelen boşalma akıntıları ile sığ...
Top