alan değişikliği

  1. YoRuMSuZ

    Anadolu Öğretmen Lisesi Öğretmenlerine Alan Değişikliği

    Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı “ Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri” alanında görev yapan öğretmenlerin rehberlik, psikoloji, felsefe alanına geçmeleri için uygun görüş bildirdi.
Top Bottom