alfabe

  1. YoRuMSuZ

    Türk alfabesi hakkında bilgi

    Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edildi. Bu kanuna göre, Türk alfabesinde 29 harf bulunur.8 ünlü, 21 ünsüz harfi vardır. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır. Ayrıca ünlü “a, u, ı”...
  2. dderya

    Japonca Nasıl Okunur

    Asya kıtasında yer alan Japonya teknolojideki gelişmişliği kadar kültürüyle de ön plana çıkan, dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Japonya'nın dili Japonca'dır. Japon dili Türkçe'nin de içinde bulunduğu Ural-Altay dil ailesine bağlı sondan eklemeli bir dildir. Japonca'nın en dikkat çekici...
Top Bottom