alfred adler

  1. dderya

    ''Güvensizlik'' ile ilgili görüşler

    FREUD’UN GÜVENSİZLİK DUYGULARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Psikoloji teorilerini gözden geçirirken, Freud’un kaygı ve güvensizlikle ilgili görüşü yaşadığı çağı da etkilemesi yönünden büyük önem taşır. Freud, kişiliğin 3 kattan meydana geldiğini söylemiştir. Bunlara verdiği isimler, İd, Ego, Süper...
Top