algı

  1. dderya

    Algı

    ALGI Dışardan gelen uyarımlar algı organlarında imgeler (hayal) {image) yaratır. İmgeler aynı zamanda düşünce sürecinde kullanılan ham maddelerdir. Başka bir deyişle, düşünürken kimi kez tisteyerek, kimi kez kendiliğinden imgeler kullanılır. Düşüncenin bir bölümü imgelerden oluşmuş olup...
Top