alıcı

  1. ZeyNoO

    Taşıyıcıya Masrafsız / Free Carrier (FCA)

    TAŞIYICIYA MASRAFSIZ / FREE CARRIER (FCA) "Taşıyıcıya Masrafsız" kuralı, satıcının malları, satıcının işyerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya veya başka bir kişiye teslim etmesini ifade eder. Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı...
  2. ZeyNoO

    İş Yerinde Teslim / Ex Works (EXW)

    İŞYERİNDE TESLİM / EX WORKS (EXW) "İş yerinde teslim" terimi, satıcının malları, kendi yerinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde (fabrika, depo, işyeri gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmesini ifade eder. EXW, satıcı açısından asgari yükümlülüğü temsil eder. FCA (Free Carrier...
Top