allahın sıfatları

  1. Suskun

    Allah'hın Sıfatları - Zati, Subuti

    ALLAH'IN SIFATLARI Yüce Rabbımız Kur’an-ı Keriminde kendisini daha iyi anlayıp kavrayabilmemiz için bir takım sıfatlarla nitelendiğini bize haber vermiştir. Bu sıfatları daha iyi değerlendirebilmek için üç kısımda ele almamız gerekir. I. Allah’ın Zâtî Sıfatları Bu sıfatlar yalnızca...
  2. wien06

    Allah' ın Sıfatları

    Her Müslümanın, Allah´ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır. TENZİHİ ve Selbi Sıfatlar Vücûd Kıdem Beka Muhalefetün lil-havâdis: Kıyam Bi-nefsihî Vahdaniyet ZÂTÎ ve SÜBÛTÎ SIFATLAR Hayât İlim İrâde Kudret...
Top Bottom