altın

  1. ZeyNoO

    Altın Standardı

    Altın Standardı Altın standardı veya Altın sikke sistemi, 19. yüzyılın başlarından, I. Dünya Savaşının sonuna kadar Avrupa ve Amerika'da uygulanan para sistemidir. Tek metal para sistemi olarak da bilinir. Çift metal para sisteminde, gümüşün sürekli olarak aksaması, hem iç piyasalarda...
Top