anlatım farkları

  1. ZeyNoO

    Gelecekten söz eden anlatım ile Düşsel anlatım arasındaki benzerlik ve farklılıklar

    Gelecekten söz eden anlatım ile Düşsel anlatım arasındaki benzerlik ve farklılıklar Gelecekten söz eden anlatımda ve düşsel anlatımda kişinin kendi hayal dünyasındakiler dile getirilir ve buna göre bir anlatım yolu seçilir. Düşsel anlatımda gerçeklikle ilgisi olmayan tamamen çağrışımlara...
Top Bottom