anlatım örnekleri

  1. ZeyNoO

    Gelecekten Söz Eden Anlatım Nedir? Gelecekten Söz Eden Anlatıma Örnek

    Gelecekten Söz Eden Anlatım Nedir? Gelecekten Söz Eden Anlatıma Örnek Bu anlatımlı metinlerde olandan çok olması istenen anlatılır. Verilerden yola çıkıla*rak geleceğe ait tahminler yapılır. Gelecekten söz eder. Bu metinler varsayım ile oluşmuştur. Gelecek zaman kipi kullanılır. Gerçekleşmesi...
  2. ZeyNoO

    Kanıtlayıcı Anlatım Nedir? Kanıtlayıcı Anlatıma Örnek

    Kanıtlayıcı Anlatım Nedir? Kanıtlayıcı Anlatıma Örnek Kanıtlamak, bir düşünceye katılmama nedenini belirterek o düşünceden farklı olan bir düşünceyi ortaya koymak ve bu düşüncenin bir başkasınca kabul edilmesini sağlamaktır. Kanıtlayıcı anlatımın temel amacı, inandırma, aydınlatma, kendi...
Top Bottom