anlatım yönü

  1. YoRuMSuZ

    Paragrafın Anlatım Yönü

    Paragrafın Anlatım Yönü Anlatım Teknikleri Betimleme Öyküleme Açıklama Tartışma Düşünceyi Geliştirme Yolları Tanımlama Karşılaştırma Örneklendirme Tanık Gösterme Sayısal Verilerden Yararlanma Benzetme Anlatım Özellikleri Doğallık Duruluk Sürükleyicilik Akıcılık Yoğunluk Tutarlılık Açıklık...
Top