anlatım

 1. YoRuMSuZ

  Anlatıcı Türleri

  Olay anlatımına dayalı metinlerde olayları, kişileri, mekanı okurlara anlatan kişiye anlatıcı denir. Metinlerde anlatım, birinci kişili ağzından ve üçüncü kişi ağzından anlatım olmak üzere iki şekilde yapılır: 1. Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım Birinci kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, kendi...
 2. ZeyNoO

  Mizahi Anlatım Nedir? Mizahi Anlatıma Örnekler

  Mizahi Anlatım Nedir? Mizahi Anlatıma Örnekler Mizahî anlatımda amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir. Çok farklı konular mizahi özellik taşıyabilir. Yerine göre çok sıradan bir durum gülünç hâle getirilebilir ya da topluma ait bir gele*neğin eksik ve yanlış yanları...
 3. ZeyNoO

  Gelecekten Söz Eden Anlatım Nedir? Gelecekten Söz Eden Anlatıma Örnek

  Gelecekten Söz Eden Anlatım Nedir? Gelecekten Söz Eden Anlatıma Örnek Bu anlatımlı metinlerde olandan çok olması istenen anlatılır. Verilerden yola çıkıla*rak geleceğe ait tahminler yapılır. Gelecekten söz eder. Bu metinler varsayım ile oluşmuştur. Gelecek zaman kipi kullanılır. Gerçekleşmesi...
 4. ZeyNoO

  Düşsel (Fantastik) Anlatımın Özellikleri

  Düşsel (Fantastik) Anlatımın Özellikleri 1. Düşsel Anlatımda konu; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünüdür. 2. Zaman belirli ya da belirsizdir; olağanüstü özelliklere sahip olabilir. 3. Mekân, olağanüstü, düşsel öğelerden oluşmuş olabilir. Mekân günlük yaşamda...
 5. ZeyNoO

  Kanıtlayıcı Anlatım Nedir? Kanıtlayıcı Anlatıma Örnek

  Kanıtlayıcı Anlatım Nedir? Kanıtlayıcı Anlatıma Örnek Kanıtlamak, bir düşünceye katılmama nedenini belirterek o düşünceden farklı olan bir düşünceyi ortaya koymak ve bu düşüncenin bir başkasınca kabul edilmesini sağlamaktır. Kanıtlayıcı anlatımın temel amacı, inandırma, aydınlatma, kendi...
Top Bottom