antidepresif ilaçlar

  1. dderya

    Depresyonda Psikoterapi

    Prof. Dr. Yusuf Alper, Bütün Yönleriyle Depresyon kitabından... Depresyon tedavisi eski yunan döneminden beri süregelmektedir. Depresyon tedavileri önceki yüzyıllardan çok 20. Yüzyılda gelişmiştir. Psikanalitik yaklaşım bu yüzyıl başlarından ortalarına kadar öncelikli tedavi biçimi...
Top Bottom