arasındaki

  1. ZeyNoO

    Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları

    Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 1. Zekât da vergi de toplumsal yaşamın gereklerinden olup icbarîdir. 2. Zekâtı kaide olarak devlet tahsil eder ve ilgili yerlere sarfeder. Vergi tahsili de merkezî devlet idaresine veya onun yetki devrinde bulunduğu taşra kamu kurum ve kuruluşlarına aittir...
  2. ZeyNoO

    Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları

    Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 1. Zekât ile vergi arasında mevcut farklar söylenirken, öncelikle zekâtın Allah tarafından konulmuş, Kur'an'da yazılı kalıcı ve değişmez bir hüküm verginin ise kanunla konulup kaldırılan, açıkçası beşerî bir otoriteye dayanan bir karar olduğu gündeme...
Top