araştırmaları

  1. ZeyNoO

    İletişim Araştırmaları ve Etkilerinin Tanımlanması

    İletişim Araştırmaları ve Etkilerinin Tanımlanması İletişim araştırmalarının bilimselleşmesi sürecinde birinci aşamayı oluşturan modellerin ortak özellikleri şu başlıklarda özetlenebilir. Her üç modelde de iletişim tek yönlü, doğrusal bir olgu olarak kavranır. Ağırlık noktasını gönderici...
Top