asabiyet

  1. MustafaCİLASUN

    Asabiyeti ve cehaleti aşikârdır

    Yar... Bir insan kendini bilmeden Hakkıyla ilim ve irfandan nasiplenmeden Adabı muaşereti deruhte etmenin şiarına ermeden Ne derler diye yaşamaktan vazgeçmeyi gaye edinmeden Her yanlış ve ayıbında arsızlığı ve pişkinliği marifet addeden Hangi dine ve meşrebe tabi olursa olsun, asabiyeti ve...
Top