ased

  1. YoRuMSuZ

    Alternatif Sistemle Enerji Dengesi (ASED)

    ALTERNATİF SİSTEMLE ENERJİ DENGESİ (ASED) NEDEN ASED? Günümüzde yüksek performans, konsantrasyon, motivasyon, yaşam sevinci ve tam sağlık için, biyoenerji dengemizin mükemmel olması gerekmektedir. Sinir sistemimiz, doğadaki enerji dengesine uyum gösterecek şekilde programlanmış olduğundan...
Top Bottom