atatürk ve müzik

  1. dderya

    Atatürk'ün Musiki Anlayişi

    ATATÜRK'ÜN MUSIKİ ANLAYIŞI "Efendiler!. Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim..." Bu, ATATÜRK'ün sanata ve sanatkâra karşı büyük sevgisini gösteren sözlerinden...
Top