ateizm

  1. Suskun

    Tanrı Tanımazlık (Ateizm) ne demektir?

    Tanrı Tanımazlık (Ateizm) ne demektir? Tanrı'nın varlığını reddeden ve tanrı yokmuş gibi davranan öğretiye "ateizm" denir. Ateizmin ayırıcı özelliği, alemi ve tabiatı tek varlık kabul etmesidir. Bu onu Tanrı'yı inkara götürür. Yani Ateizm kâinatı yaratan ve onun varlığını devam ettiren, bir...
  2. e-PaCk

    Ateizm

    Ateizm veya tanrıtanımazlık, tanrı veya tanrıların varolmadığını kabul eden ve dinsel öğretiyi kabul etmeyen felsefi görüş. Bu fikri savunanlara ateist veya tanrıtanımaz denir. Ateizm, tanrı inancının yanısıra diğer metafizik inançları ve tüm ruhani varlıkları da reddeder. Ateizm sıklıkla...
Top Bottom