bağışıklık

  1. YoRuMSuZ

    Tekrarlayan Ağız Yaraları Bağışıklığı Bozuyor

    Birçoğumuzda zaman zaman rastlanan aft ve uçukların masum olmadığı konusunda uzmanlar uyarıyor. Aft ve uçukların en büyük etkisinin bağışıklık sistemi üzerinde gerçekleştiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Duraksoy, "Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki; ağzımızdaki tekrarlayan...
  2. Suskun

    Bağışıklık Sistemi Nedir ?

    Bağışıklık Sistemi - Bağışıklık Sistemi Nedir Bağışıklık Sistemi Organları Bağışıklık sisteminin organları lenfoid dokulu organlardır. Bu organlar, birincil lenfoid organlar ve ikincil lenfoid organlar olarak iki grup halinde incelenseler de birbirleriyle sürekli ilişki halindedirler. Birincil...
Top Bottom