bakımından

  1. ZeyNoO

    Yapılış Şekli Bakımından Hac Çeşitleri

    Yapılış Şekli Bakımından Hac Çeşitleri Yapılış biçimi (edâ) açısından ise hac, ifrad haccı, temettu` haccı ve kırân haccı olmak üzere üç çeşittir. Hac ve umre, her biri tek başına yapılabildiği gibi, aynı yılın hac ayları içinde, ikisi birbirine bağlı olarak da yapılabilir. Hac ayları içinde...
  2. ZeyNoO

    Hüküm Bakımından Hac Çeştleri

    Hüküm Bakımından Hac Çeştleri Şer`î hüküm açısından hac farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üç çeşittir. Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesi farzdır. Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi vâciptir. Diğer nâfile ibadetlerde olduğu...
Top