bakış açısı

  1. YoRuMSuZ

    Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinlerde Yapı Unsurları

    1) OLAY ÖRGÜSÜ / VAK'A Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir biçimde oluşturdukları organik bütündür. Olay örgüsünü: “eserde nakledilen hadise veya hadiseler zinciri” veya “bir oyunun, hikayenin yahut romanın içinde olan biten her şey”...
  2. halukgta

    Kur'an a Bakış Açımızda ki Yanlışlıklar.

    Bizler dinimizi öyle yanlış kaynaklardan öğreniyoruz ki, doğruları Kur’an da gördüğümüzde şüpheyle bakıyoruz. Bugünkü yazımın konusu, yine bir kardeşimizin bana verdiği cevap üzerine olacak. Bu yanlışı hepimiz yapıyoruz, lütfen vereceğim örnek üzerinde düşünürken akıl ve Kur’an ı referans...
Top Bottom