bellek

  1. dderya

    Bellek

    BELLEK Bellek (Hafıza) (Mémoire) (Memory): Uyaranların algı aracılığı ile oluşturduğu izleri, kalıplan, simgeleri, depolama, saklama, beyin bölgelerine yerleştirme, yenileriyle birleştirme, gereğinde anımsama, canlandırma işlevlerini yerine getirir. Bel-lek insanın davranışiannda gerekli olan...
Top