beşeri

  1. YoRuMSuZ

    Bölgelerin Fiziki ve Beşeri Özellikleri

    7 Bölgemize ait fiziki ve beşeri özellikler... Bölgelerin isimlendirilmesi Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden dördüne komşu olduğu denizin adı verilmiştir (Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi). Diğer üç bölge de Anadolu bütünü içindeki konumlarına göre...
Top Bottom