bolu beyi

  1. YoRuMSuZ

    Köroğlu Destanı Hikayesi

    Köroğlu Destanı Köroğlu Kimdir? Köroğlu Destanı, kahramanı Ruşen Ali'nin ve babası Koca(Seyis) Yusuf'un Bolu Beyi ile olan mücadelelerini ele alır. Kahramanı 16yy. da yaşamış halk ozanı Köroğlu'dur (Ruşen Ali). Destan şöyle gelişir Bolu Beyi'nin haralarında baş seyis olan Koca Yusuf, Bolu...
Top Bottom