bozlak

 1. YoRuMSuZ

  Bölgelere Göre Türküler

  Karadeniz Bölgesi Bölgede halk sazlarından kemençe, tulum, zurna, davul kaval, bağlama ağırlıklı olarak çalınmakla beraber, atma türküler, yol havaları, karşılama, horon halay, bar türü müzikler icra edilmektedir. İç Anadolu Bölgesi Halk çalgılarındanbağlama davul, zurna, kaşık, def, kaval...
 2. YoRuMSuZ

  Uzun Hava Biçimi Halk Müziği

  SERBEST RİTİMLİ( USÜLSUZ) OLANLAR Belli bir ritimde olmayan serbest olarak söylenen uzun hava türleridir. Barak Havaları; Barak havaları, barak Türkmenlerine özgü uzun havalardır. Barak Türkmen köyleri Gaziantep, Şanlıurfa arasında kalan Barak Ovası’nda çalınıp söylenmektedir. Barak havaları...
 3. YoRuMSuZ

  Katırcıoğlu Bozlağı - Hikayesi

  Niğde' li mahalli sanatçı Ali ERCAN "Kara Kaş Gözlerin Elmas ve Niğde Türküleri" adlı kitabında türkünün hikayesini şöyle anlatmaktadır. "Bu sülalede 65 sene evvel çok genç ve yakışıklı babayiğitliği de Niğde'nin dilinde olan bir pehlivan var imiş. Bu pehlivanın ismi Murtaza, Yedi çerilikte bir...
Top Bottom