bulutluluk

  1. dderya

    Bulutluluğun Coğrafi Dağılışı

    Bulutluluğun Coğrafi Dağılışı Bulutlar hafif veya şiddetli dikey hava hareketlerinin eseri olduğu için, bulutların coğrafi dağılışı ile basınç dağılışı ve genel hava dolaşımı arasında bir ilgi mevcuttur.. Buna göre ana hatlarıyla söylenirse, siklonal veya orografik olarak yükselen hava...
  2. dderya

    Bulutluluğun Zamanla Değişmesi

    Bulutluluğun Zamanla Değişmesi Günlük değişmeler Tropik ve ekvatoral bölgelerde bütün yıl, orta enlem karalarında yazm gelişen kümülüs tipi bulutlar, öğleden sonra çok gelişme gösterir. Gece hava bulutsuzdur. Çünkü, gündüz yer ısınınca, ona dokunup ısınan hava yükselerek konveksiyon...
Top