cehalet

  1. YoRuMSuZ

    Cahillik Ve Cehalet Üzerine Sözler

    “Cahil ile sohbet etmek zor olur, Kulağı sağırdır, gözü kör olur. Her sözünde kavga niza var olur, Cahiller, dikenli çalı sayılır.” Âşık Veysel Şatıroğlu “Burzi Cemher’e sormuşlar: Neden cahilleri kınamıyorsunuz? Cevap vermiş: Biz köre gör, sağıra duy diyemeyiz.” Burzi Cemher “Cahil...
  2. MustafaCİLASUN

    Asabiyeti ve cehaleti aşikârdır

    Yar... Bir insan kendini bilmeden Hakkıyla ilim ve irfandan nasiplenmeden Adabı muaşereti deruhte etmenin şiarına ermeden Ne derler diye yaşamaktan vazgeçmeyi gaye edinmeden Her yanlış ve ayıbında arsızlığı ve pişkinliği marifet addeden Hangi dine ve meşrebe tabi olursa olsun, asabiyeti ve...
Top Bottom