çeşitleri

 1. ZeyNoO

  Harita Ölçeği ve Ölçek Çeşitleri

  Harita Ölçeği ve Ölçek Çeşitleri Harita Ölçeği Harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranıdır. Diğer bir deyişle, gerçek uzunlukları harita üzerine aktarırken kullanılan küçültme oranıdır. Örneğin : Boğaz Köprüsü'nün gerçekte 1074...
 2. ZeyNoO

  Kurbanın Dinî Hükmü ve Kurban Çeşitleri

  Kurbanın Dinî Hükmü ve Kurban Çeşitleri İlmihal dilinde kurban ve kurban kesiminin dinî hükmü denilince, aksine bir kayıt bulunmadığı sürece, kurban bayramında kesilen kurban ve bunun hükmü anlaşılır. Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihler arasında görüş...
 3. ZeyNoO

  Tarih Çeşitleri Nelerdir?

  Tarih Çeşitleri Nelerdir? A) Konularına Göre: 1-Genel Tarih:Genel tarih olaylarının,uygarlıkların birbiri ile etkileşimini inceler. 2-Özel Tarih:Bir ulusu,devletin tarihidir.Ayrıca her bilim dalının kendine özel tarihi, vardır.Örneğin;Hukuk tarihi,Dinler Tarihi,Felsefe tarihi v.b B)Yazılış...
 4. ZeyNoO

  Hedy Kurbanıyla Yükümlü Olanlar ve Hedyin Çeşitleri

  Hedy Kurbanıyla Yükümlü Olanlar ve Hedyin Çeşitleri İfrad haccı veya sadece umre yapanların, ceza kurbanı kesmeyi gerektiren bir durum olmadıkça hedy kurbanı kesmeleri gerekmez. Fakat isterlerse nâfile olarak kesebilirler. Temettu` ve kırân haccı yapanların ise, temettu` veya kırân hedyi...
 5. ZeyNoO

  Yapılış Şekli Bakımından Hac Çeşitleri

  Yapılış Şekli Bakımından Hac Çeşitleri Yapılış biçimi (edâ) açısından ise hac, ifrad haccı, temettu` haccı ve kırân haccı olmak üzere üç çeşittir. Hac ve umre, her biri tek başına yapılabildiği gibi, aynı yılın hac ayları içinde, ikisi birbirine bağlı olarak da yapılabilir. Hac ayları içinde...
 6. ZeyNoO

  Hüküm Bakımından Hac Çeştleri

  Hüküm Bakımından Hac Çeştleri Şer`î hüküm açısından hac farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üç çeşittir. Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesi farzdır. Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi vâciptir. Diğer nâfile ibadetlerde olduğu...
Top