çetele tablosu

  1. YoRuMSuZ

    Çetele ve Sıklık Tablosu

    Kısaca, bir veri topluluğundaki ürünlerin sayılarının sayılarla gösterilmesine "sayı tablosu", çizgilerle gösterilmesine ise "çetele tablosu" denir. Sıklık Tablosu: Sayıyla yazılan tablodur. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösteren tabloya çetele ve...
Top