çıkık

  1. Suskun

    Destek ve Hareket Sistemini etkileyen hareket ve hastalıklar

    Destek ve hareket sisteminin sağlığını etkileyen olumlu ve olumsuz hareketler OLUMSUZ HAREKETLER 1-Tek kolla yük kaldırmak 2-Kambur durmak 3-Dizleri bukmeden yuk kaldırmak 4-Dik yurumemek 5-Yetersiz ve dengesiz beslenmek OLUMLU HAREKETLER 1- Dengeli beslenilmelidir. 2- İskelet ve kasların...
Top Bottom