cinsel bozukluklar

  1. dderya

    Cinsel işlev bozuklukları

    CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Kendi kendine doyum (Onanisme) (Masturbation): Gençlik çağında çok sık olması, gençlik çağından sonra karşı cinsle ilişki kurulmadan sürdürülmesi bir davranış bozukluğu olarak değerlendirilir. Cinsel ilişki bozuklukları: Ruhsal çatışmalara bağlı cinsel yaşam...
  2. dderya

    Cinsel nesne seçiminde bozukluklar

    CİNSEL NESNE SEÇİMİNDE BOZUKLUKLAR Cinsel doyumun nesnelere yönelmesine Parafili (Paraphilie) (Paraphilia) adı verilir. Tapmakçılık (Fétichisme) (Fetichism) ; Herhangi bir nesne ya da varlığa karşı duyulan aşırı bağlılık durumudur. Karşı cinsle ilişkisi olan giysi ve benzeri nesnelerden cinsel...
Top