combobox

  1. YoRuMSuZ

    ComboBox açılır pencere genişliğini değiştirmek

    ComboBox veta DBComboBox String alanına girilen ifadelerin uzun olmasu durumunda açılır pencerenin geniş açılmasını isterseniz ComboBox DropDown yordamına aşağıdaki kodlardan birini yazınız. const PIXEL_WIDTH = 250; begin ComboBox1.Perform(CB_SETDROPPEDWIDTH, PIXEL_WIDTH, 0); veya...
Top Bottom