davranış bozukluğu

  1. dderya

    Davranış Bozukluğu ve Ergenlik

    Öğrenciler, genelde davranışlarının uygunsuzluğunun farkındadır.Ancak uygunsuz davranışın farkında olmakla davranış değişikliği arasında ilişki olduğunu gösteren çok az deneysel kanıt bulunmaktadır. Bir davranış probleminin farkında olmak ve nedenlerini anlamak davranış değişikliği sürecinde...
  2. dderya

    Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar

    Duygusal ve davranışsal bozuklukların kapsamlı bir tanımını yapmak çok zordur. Bunun nedenleri şunlardır: 1. Alışılmamış düzeyde ciddi, süre ve sıklık ile normal dışı davranışların belli bir durumdan kurtulmak için sergilenen normal ya da normale yakın davranışlar arasında nasıl ayırım...
Top Bottom