dede korkut

  1. ZeyNoO

    İnançlarda Bitkiler

    İnançlarda Bitkiler "Eski Türlerde her sabah kadınlar bir ardıç dalı ile ateşlerini tazeler ve bu dal ile odalara tütsü vererek kötü ruhların kaçmalarını sağlarlardı. Bugün bu inanç Altaylılarla Kırgızlarda hâlâ yaşamaktadır (Ülkütaşır, 1963: 7). "Eski Türklerde koyun toteminin unsuru...
Top