değerlilik

  1. YoRuMSuZ

    Kişisel Özgüven Geliştirme

    Son zamanlarda hemen herkesin günlük yaşamda sıklıkla kullanır olduğu bir kavram, özgüven.. Öz ve güven kelimelerinin birleşiminden oluşan ve günlük kullanımda kişinin kendisine güven duyduğu, kendisini değerli ve önemli algıladığını anlatmak için kullanılan bir ifade. Bilimsel bir tanım olarak...
Top Bottom