değersizlik

  1. ZeyNoO

    Değersizlik Duygusunu Temizleme

    Değersizlik Duygusunu Temizleme Bilinçaltında en fazla görülen sorunlardan bir tanesi de değersizlik duygusudur. Bu duygu, bütün hayatı çok olumsuz olarak etkiler. Özellikle 0-5 yaş arasında herhangi bir nedenle ‘ben değersizim’ inancı kişinin bilinçaltına kayıt olmuşsa, bu inanç zaman içinde...
Top