delta

  1. ZeyNoO

    Akarsuların Delta Ovası Oluşturabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

    Akarsuların Delta Ovası Oluşturabilmesi İçin Gerekli Şartlar Bir akarsuyun delta ovası oluşturabilmesi için: - Döküldüğü deniz sığ olmalı (kıta sahanlığı geniş olmalı) - Kıyı akıntısı olmamalı. - Gel-git olayı kuvvetli olmamalı (okyanus kıyısı olmamalı). - Akarsu bol miktarda alüvyon taşımalı.
Top