destek

  1. MeRciMeK

    Meme kanserine meyveli kampanya!

    Bu kampanyayı kadınlar arasında bir 'sır' olarak tutulmasını isterdik, ancak deşifre olunca biz de yayınlamaya karar verdik... Bu yıl meme kanseri için hazırlanan kampanya, sosyal medyada yayılmaya başladı. İşte o kampanya.. Meme kanserine dikkat çekmek için her yıl düzenlenen sosyal medya...
  2. Suskun

    Destek ve Hareket Sistemini etkileyen hareket ve hastalıklar

    Destek ve hareket sisteminin sağlığını etkileyen olumlu ve olumsuz hareketler OLUMSUZ HAREKETLER 1-Tek kolla yük kaldırmak 2-Kambur durmak 3-Dizleri bukmeden yuk kaldırmak 4-Dik yurumemek 5-Yetersiz ve dengesiz beslenmek OLUMLU HAREKETLER 1- Dengeli beslenilmelidir. 2- İskelet ve kasların...
Top Bottom