devreden

  1. ZeyNoO

    Rotatif-Devreden Akreditif (Revolving Credit)

    Rotatif-Devreden Akreditif (Revolving Credit) Bir miktarı veya tamamı kullanıldıkça herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan eski miktar dahilinde yenilenen akreditiftir. Bu nev'i akreditif vadeye veya kıymete göre devredilebilir. Müddete bağlı olarak devreden akreditif biriken...
Top