deyim

 1. ZeyNoO

  Yürek İle İlgili Deyimler ve Anlamları

  Yürek İle İlgili Deyimler ve Anlamları altın yürekli olmak (birinde) yürek Selânik olmak (birinin) yüreğine işlemek (birinin) yüreğine oturmak (birinin) yüreğini tüketmek yere bakan yürek yakan yüreği ağzına gelmek yüreği bayılmak yüreği boğazına tıkanmak yüreği bozulmak yüreği burkulmak yüreği...
 2. ZeyNoO

  Buyrun Cenaze Namazına Deyiminin Hikayesi

  Buyrun Cenaze Namazına Deyiminin Hikayesi Sultan 4. Murat çok sık kıyafetlerini değiştirir tebdili kıyafet eder halk içinde denetimlere çıkarmış. Çok sert uygulamalarıyla tanınmıştır. Döneminde özellikle tütün yasağının çok sert şekilde uygulanmaya çalışıldığını özellikle belirtelim. Bir...
 3. ZeyNoO

  Turnayı Gözünden Vurmak Deyiminin Hikayesi

  Turnayı Gözünden Vurmak Deyiminin Hikayesi Bir fırsatı çok iyi değerlendirip, umulmadık bir kazanç sağlamak. Eski zamanlarda, şimdilerde de olduğu gibi, avcıların toplanarak, av hikâyelerini anlattıkları bir mekânları varmış. Burada bir araya gelerek, bazen doğru bazen de palavra dolu av...
 4. ZeyNoO

  Kan Ter içinde Kalmak Deyimi

  Kan Ter içinde Kalmak Deyimi Kan ter içinde kaldım deyiminin anlamı nedir? Kan ter içinde kalmak deyimiyle anlatılmak istenilen aslında o iş için büyük emek verildiği ve yorgun düşüldüğüdür. Bir kişi bir işle meşgulse ve bu deyimi kullanıyorsa anlamamız gereken onun acele ve hızlı bir şekilde...
 5. ZeyNoO

  Kulak Asmamak Deyimiyle ilgili Hikaye

  Kulak Asmamak Deyimiyle ilgili Hikaye Pişman Tavşan Ormanda yaşayan güzeller güzeli bir tavşan varmış. Bu tavşan ormanın neşe kaynağı olup bütün hayvanlar tarafından sevilirmiş. Lakin yavru tavşan annesinin sözlerine pek kulak asmayarak yaramazlıktan geri kalmazmış. Günlerden birgün annesinden...
 6. ZeyNoO

  Dil ile ilgili Deyimler ve Cümle içinde Kullanımı

  Dil ile ilgili Deyimler - Cümle içinde Kullanımı Ağız dil vermemek: Konuşmamak, susmak. Ağzı dili (ağzı) kurumak: 1) susuz kalmak; 2) konuşamaz duruma gelmek: “Ağzım dilim kurudu, kız yalvara yalvara” -Halk türküsü. Ağzı dili bağlanmak: Herhangi bir sebeple konuşamaz olmak. Dilinin...
 7. ZeyNoO

  Zaman ile ilgili Deyimler

  Zaman ile ilgili Deyimler Zaman öldürmek: Dilenerek ya da sohbet ederek vakit geçirmek, hiç iş yapmamak. Vakitli vakitsiz: Canı istediği zaman, gelişi güzel zamanlarda. Vaktini almak (yemek): Uzunca bir süre uğraştırmak, gereğinden fazla zaman harcanmış olmak. Vaktini öldürmek: İş...
 8. YoRuMSuZ

  Yörelere Göre Deyim Örnekleri

  Asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış sözlerdir. Genellikle iki veya daha çok kelimeden kurulu bir çeşit dil ifadesi olan bu sözler, duygu ve düşüncelerimizi dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, basit ve birleşik fiil görünüşlü gramer...
 9. ZeyNoO

  Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı

  Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı Deyimler içinde bir çok anlam barındırırlar. Cümle içlerinde mecazen kullanılırlar. Türkçe'miz deyimleriyle çok zengindir. Öncelikle deyimimizdeki kelimeleri gerçek anlamlarıyla inceleyip daha sonra kullanıldıkları mecazi anlama bakalım. Tutuşmak: Yanmaya...
 10. ZeyNoO

  Dil Dökmek Deyiminin Anlamı

  Dil Dökmek Deyiminin Anlamı Deyimler mecazi anlamda kullanılırlar. Gerçek anlamda söylenilmezler. Dil Dökmek deyimi kullanılırken, dilin herhangi bir nesne gibi döküldüğü anlamı ortaya çıkmaz. Dil Dökmek deyiminin manası şöyledir; Bir kişiyi bir konu üzerinde ikan edip veya kandırma çabasına...
 11. YoRuMSuZ

  D - Harfi İle Başlayan Deyimler

  Dağa kaldırmak: Herhangi bir sebepten ötürü birini zorla dağa veya ıssız bir yere götürüp orada alıkoymak."Eşkıyalar, karakol komutanının oğlunu dağa kaldırmışlar; ne istedikleri henüz belli değil." Dağarcığına atmak: Yeni bilgilerini, eski bilgilerine katmak; yeni bilgileri zihnine...
 12. YoRuMSuZ

  U - Harfi İle Başlayan Deyimler

  Ucu bucağı olmamak: Bir yer çok geniş, sonu yokmuş gibi olmak."Kafamı kaldırıp şöyle bir baktım, ovanın ucu bucağı görünmüyordu." Ucu dokunmak: Bir işten biri zarar görür olmak, söylenen bir söz birine zarar vermek."O çubuğu kıracağım fakat ucu sana dokunacak diye kıramıyorum." Ucunu kaçırmak...
 13. YoRuMSuZ

  Ü - Harfi İle Başlayan Deyimler

  Üç aşağı beş yukarı: Az bir farkla, az fazla ya da az eksik olmak üzere, yaklaşık olarak."Üç aşağı beş yukarı anlaşırız, merak etme." Üç buçuk atmak: Çok korkmak, korku içinde olmak, istenmeyen bir durum olacak diye korkup durmak. Üçe beşe bakmamak: Alışverişte fiyat konusunda küçük farkları...
 14. YoRuMSuZ

  V - Harfi İle Başlayan Deyimler

  Vadesi gelmek (yetmek): 1. Ömrü sona ermek, eceli gelmek, ölmek. 2. Süresi dolmak, ödeme zamanı gelmek."Vadesi geldi geçiyor ama senet sahibi hâlâ ortalıkta görünmüyor." Vakit geçirmek: Oyalanmak, bazı şeylerle meşgul olarak zamanın geçmesini sağlamak."Top oynayarak vakit geçirebiliriz...
 15. YoRuMSuZ

  M - Harfi İle Başlayan Deyimler

  Maaşa geçmek: Aylığa geçmek, çalıştığı yerden ücret almaya başlamak."Maaşa geçtiği günün ertesinde onu işten çıkardılar." Madalyanın ters (öteki) yüzü: Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü. Madik atmak: Hile, düzen ve oyunla aldatmak; dolap...
 16. YoRuMSuZ

  N - Harfi İle Başlayan Deyimler

  Na (nah) kafa: "Akılsız, düşüncesiz, kavrayışsız" anlamında alay yollu söylenir."Anlaması mümkün değil, na kafa!" Nabza göre şerbet vermek: Birinin hoşuna gidecek, eğilimlerine cevap verecek biçimde davranmak."Nabza göre şerbet vermeyi iyi biliyorsun." Nabzını yoklamak: Eğilimini, niyetini...
 17. YoRuMSuZ

  I - Harfi İle Başlayan Deyimler

  Icığını cıcığını çıkarmak: 1. Her yanını ellemek, didiklemek. 2. Bir meseleyi en ince ayrıntılarına kadar soruşturmak, incelemek."İyice ıcığını cıcığını çıkardınız meselenin." Ikınıp sıkınmak: Bir işi yapabilmek için kendini çok zorlamak."Ikınıp sıkındı ama bir çare bulamadı." Isıtıp ısıtıp...
 18. YoRuMSuZ

  F - Harfi İle Başlayan Deyimler

  Faka basmak: Tuzağa düşmek, aldatılmak."Beni nasıl faka bastırdılar anlayamadım bir türlü!" Fareler cirit oynamak: Bir yer ıssız olmak, kimseler bulunmamak."Koca köyde fareler cirit atıyordu." Farkına varmak: Gözüne çarpmak, orada bulunduğunu anlamak, fark etmek."O kalabalıkta senin farkına...
 19. YoRuMSuZ

  R - Harfi İle Başlayan Deyimler

  Rafa kaldırmak (koymak): Bir iş üzerinde artık durmamak, o işi kenara itmek, ihmal etmek."Bizim dosyayı yine rafa kaldırmışlar." Rahat durmamak: Yaramazlık etmek, kımıldayıp durmak."Rahat durmadın, beni zor durumda bıraktın." Rahatına bakmak: Hiçbir şeye aldırış etmeden rahatını sağlamaya...
 20. YoRuMSuZ

  Ş - Harfi İle Başlayan Deyimler

  Şad olmak: Sevinmek, mutlu olmak."Seni gördük, şad olduk." Şafak atmak: Aniden önemli bir durumla karşı karşıya kaldığını anlamak, bu sebeple tedirgin olmak."Onu yanımdan kovunca bende şafak attı." Şafak sökmek: Güneşin doğmaya başlamasıyla gece karınlığının yavaş yavaş kaybolup ortalık...
Top Bottom