din ve inanış

  1. dderya

    İslam Dininin Altı Temeli, İslamın temelleri nelerdir

    İslam Dininin Altı Temeli Bütün semavi dinlerde olduğu gibi İslam dininde de inanç, uygulama, ahlak ve hukuk boyutları vardır. İnanç (itikat) boyutu kişisel olup bireyin özgür iradesiyle gerçekleşir. Zorlama yoktur, inanan insan uygulamalarla (amel) inancını kuvvetlendirir, pekiştirir...
  2. YoRuMSuZ

    Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler sebepler

    Türkler 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.Bunda Türklerin İslam öncesi inanışları ile İslamiyet arasında büyük benzerliklerin bulunması etkili olmuştur. Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdi. Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok...
Top Bottom