divan-ı

  1. Suskun

    Divan-ı Lügat'it Türk nedir? İncelemesi

    Divanü Lügati't-Türk’te bulunan harita (11. yy.) Günümüz Türkçesi ile: Türk Diyalektleri Sözlüğü Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072 - 1074 yılları arasında yazılan Türkçe - Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup, batı Asya yazı Türkçesiyle ilgili var olan en...
  2. Suskun

    Divan-ı Lügati't Türk'de Bulunan Atasözleri ve Bunların Günümüzde ki Kullanımı

    Dîvân ü Lûgât-it Türk'de kullanılan atasözleri var .Günümüzde çok azı kullanılıyor. Örneğin : Beş erñek tuz ermes (I. 121) Beş parmak düz, birbirinin eşi değildir. gibi.. SUNUŞ Bilinen en eski Türk lûgatı Dîvân ü Lûgât-it Türk'de külliyatlı miktarda ata sözü bulunduğu, bunların ise...
Top Bottom