dönence

  1. -araz-

    Dünya ve boyutları

    Dünya, Güneş Sistemi'nin 9 gezegeninden biridir ve Güneş'e olan uzaklığı bakımından 3. Sırada bulunur. Coğrafya'nın asıl konusunu oluşturan Dünya'yı incelemek için bazı kavramların bilinmesi gerekir: Eksen Kutup Noktası Ekvator Paralel Meridyen Dünya'nın Şekli Dünyanın Şekli ve Boyutları...
Top Bottom