döngü

  1. ZeyNoO

    Aile Yaşam Döngüsü

    Aile Yaşam Döngüsü Aile birliği, kurulduktan sonra çeşitli evrelerden geçer. Kimi aileler, “yaşam döngüsü” olarak isimlendiren bu evreleri tamamlarken kimileri tamamlayamaz. Kimi evreleri geçemeyenler olabildiği gibi, farklı evrelere aynı zamanda girenler de vardır. Aile yaşam döngüsü sekiz...
  2. Suskun

    Hayat Döngüsü Nedir ? Hayvanlarda Hayat Döngüsü

    Hayat Döngüsü Nedir Hayvanlarda Hayat Döngüsü Nedir Hayat Döngüsü Bir hayvanın doğumundan yetişkin hale gelmesi için belirli aşamaları geçirir. Birbirini takip eden bu gelişim dönemleri hayvanların hayat döngüsünü farklıdır. Hayvanların kendilerine özgü hayat döngüleri vardır...
Top Bottom