doktorlara reklam

  1. YoRuMSuZ

    Reklamlara Katı Sınırlamalar Geliyor

    Nihayet reklamlar konusunda ciddi adımlar atılmaya başlandı. Hem yanıltıcı olmaları hem de süreleri konusunda herkesin artık bıktığı reklamlara önemli kısıtlamalar geliyor.... * * * * * * * * * Reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret...
Top Bottom